temp-supporting-parents-guardians.png

Cefnogi rhieni a gwarcheidwaid

Mae mynd i’r brifysgol yn brofiad sy'n newid bywyd – i rieni yn ogystal â myfyrwyr – ond gallwn eich sicrhau ein bod yn gwneud ein gorau glas i sicrhau amgylchedd diogel a chefnogol lle gall eich mab neu eich merch ffynnu. Darganfyddwch ragor am ein gwasanaethau cefnogi myfyrwyr.

DYSGU MWY

temp-supporting-teachers-advisors.png

Cefnogi athrawon a chynghorwyr

Gall disgyblion o bob oed gymryd rhan yn ein hystod eang o weithgareddau allgymorth ac ymgysylltu. Maent yn helpu disgyblion i nodi opsiynau sy’n addas iddynt, yn tanio eu chwilfrydedd ac yn eu paratoi ar gyfer byd addysg uwch. Maent hefyd yn ategu’r cwricwlwm. Rydym hefyd yn cynnig ystod o adnoddau a chyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol er mwyn eich cefnogi yn eich rôl addysgu a chynghori.

DYSGU MWY

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×