temp-supporting-teachers-advisors.png

Eich cefnogi yn eich rôl fel athrawon a chynghorwyr

Gall disgyblion o bob oed gymryd rhan yn ein hystod eang o weithgareddau allgymorth ac ymgysylltu. Maent yn helpu disgyblion i nodi opsiynau sy’n addas iddynt, yn tanio eu chwilfrydedd ac yn eu paratoi ar gyfer byd addysg uwch. Maent hefyd yn ategu’r cwricwlwm. Rydym hefyd yn cynnig ystod o adnoddau a chyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol er mwyn eich cefnogi yn eich rôl addysgu a chynghori.

Os hoffech drafod sut y gallwn eich cefnogi chi a'ch dysgwyr, cysylltwch â ni drwy ebostio outreach@caerdydd.ac.uk.

Adnoddau a gweithgareddau addysgol i athrawon, ysgolion a cholegau

Archwiliwch ein hystod o adnoddau a gweithgareddau addysgol i athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed. Maent yn ceisio helpu disgyblion i nodi opsiynau sy’n addas iddynt a chefnogi’r gwaith o addysgu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Mae bron pob un o'n gweithgareddau a'n hadnoddau yn rhad ac am ddim. Yn ystod pandemig COVID-19, gallwch ymuno â digwyddiadau rhithwir a defnyddio adnoddau ar-lein i gefnogi dull dysgu cyfunol.

Ewch i dudalennau gwe Prifysgol Caerdydd ar weithgareddau addysgol yma.

 

Adonddau ychwanegol:

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×