temp-supporting-parents-guardians.png

Cefnogi rhieni a gwarcheidwaid

Mae mynd i’r brifysgol yn brofiad sy'n newid bywyd – i rieni yn ogystal â myfyrwyr – ond gallwn eich sicrhau ein bod yn gwneud ein gorau glas i sicrhau amgylchedd diogel a chefnogol lle gall eich mab neu eich merch ffynnu. Darganfyddwch ragor am ein gwasanaethau cefnogi myfyrwyr.

Cael cymorth ychwanegol

Ymunwch ag un o'n digwyddiadau ar gyfer rhieni a gwarcheidwaid. Ar hyn o bryd, mae ein digwyddiadau’n cael eu cynnal dros Zoom, a byddwch yn cael y cyfle i ofyn cwestiynau ar bynciau fel:

  • gwneud cais i brifysgol
  • cyllid myfyrwyr, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau
  • dewis prifysgol neu gwrs
  • lles a chymorth i fyfyrwyr

Bydd ein sesiwn ar-lein nesaf yn cael ei chynnal ddydd Llun, 26 Gorffennaf am 6pm. Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y sesiwn.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×