Cymryd Rhan

VLOG POST

Darganfod

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Beth yw'r Prosiect Darganfod?

Mae’r Prosiect Darganfod yn cynnwys sesiynau bob pythefnos ar gyfer pobl ifanc awtistig o Flwyddyn 9 i 11, a Blwyddyn 12 ymlaen. Ymunwch â ni ar y campws ym Mhrifysgol Caerdydd i ddysgu am fywyd prifysgol gan fyfyrwyr presennol! Sut beth yw eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol? A ddylech chi fyw oddi cartref? Sut ydych chi'n cydbwyso astudio a chymdeithasu?

Os ydych chi'n meddwl efallai y byddwch chi'n dod i'r brifysgol un diwrnod, byddem wrth ein bodd petaech chi'n dod draw - gwyliwch y fideo hwn am fwy o wybodaeth!

Pryd mae Darganfod?

Bydd y darganfyddiad yn dechrau ddiwedd Ionawr 2023. Yn dibynnu ar eich grŵp oedran, byddwch yn ymuno â ni unwaith bob pythefnos ar ddydd Mawrth neu ddydd Iau. Isod mae dyddiadau pob sesiwn!

Blwyddyn 9 i Flwyddyn 11 Coleg/Blwyddyn 12 ymlaen
Dydd Mawrth 31 Ionawr Dydd Iau 2 Chwefror
Dydd Mawrth 14 Chwefror Dydd Iau 16 Chwefror
Dydd Mawrth 28 Chwefror Dydd Iau 2 Mawrth
Dydd Mawrth 14 Mawrth Dydd Iau 16 Mawrth
Dydd Mawrth 28 Mawrth Dydd Iau 30 Mawrth

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am Ddarganfod, cysylltwch â ni drwy outreach@caerdydd.ac.uk.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×