Cymryd Rhan

VLOG POST

Darganfod

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Beth yw'r Prosiect Darganfod?

Mae’r Prosiect Darganfod yn cynnwys sesiynau bob pythefnos ar gyfer pobl ifanc awtistig o Flwyddyn 9 i 11, a Blwyddyn 12 ymlaen. Ymunwch â ni ar y campws ym Mhrifysgol Caerdydd i ddysgu am fywyd prifysgol gan fyfyrwyr presennol! Sut beth yw eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol? A ddylech chi fyw oddi cartref? Sut ydych chi'n cydbwyso astudio a chymdeithasu?

Os ydych chi'n meddwl efallai y byddwch chi'n dod i'r brifysgol un diwrnod, byddem wrth ein bodd petaech chi'n dod draw - gwyliwch y fideo hwn am fwy o wybodaeth!

Pryd mae Darganfod?

Bydd y darganfyddiad yn dechrau ddiwedd Ionawr 2023. Yn dibynnu ar eich grŵp oedran, byddwch yn ymuno â ni unwaith bob pythefnos ar ddydd Mawrth neu ddydd Iau. Isod mae dyddiadau pob sesiwn!

Blwyddyn 9 i Flwyddyn 11 Coleg/Blwyddyn 12 ymlaen
Dydd Mawrth 31 Ionawr Dydd Iau 2 Chwefror
Dydd Mawrth 14 Chwefror Dydd Iau 16 Chwefror
Dydd Mawrth 28 Chwefror Dydd Iau 2 Mawrth
Dydd Mawrth 14 Mawrth Dydd Iau 16 Mawrth
Dydd Mawrth 28 Mawrth Dydd Iau 30 Mawrth

 

Sut mae cofrestru?

Cofrestrwch drwy lenwi’r ffurflen o'r botwm isod erbyn dydd Sul 11 Rhagfyr — p'un a ydych yn newydd i Ddarganfod neu wedi bod yn rhan ohono o'r blaen. Byddwn yn cysylltu â chi yn ddiweddarach i gadarnhau eich lle ar y Prosiect a gyda gwybodaeth bellach.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am Ddarganfod, cysylltwch â ni drwy outreach@caerdydd.ac.uk.

 

Gwnewch Cais Nawr!
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×