Cymryd Rhan

BLOG POST

First Campus

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

First Campus,  Gweithgareddau cyffrous a heriol i ddisgyblion yng Nghymru

First Campus yw Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach y De-ddwyrain. Eu cenhadaeth yw ennyn diddordeb pobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, yn ogystal ag oedolion sy’n 21 oed neu’n hŷn heb gymwysterau Addysg Uwch, o'r ddau gwintel ar waelod Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Maen nhw hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal yn ogystal â gofalwyr, a hynny i helpu i leihau’r rhwystrau rhag addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

Dewch i wybod rhagor ar wefan First Campus.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×