Cymryd Rhan

CASE STUDY

Llwybrau at y Gyfraith a Llwybrau at Beirianneg

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Cyflwyniad

Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa yn y gyfraith neu beirianneg? Mae rhaglen Llwybrau, a gynhelir dros gyfnod o ddwy flynedd academaidd, yn rhoi’r cyfle ichi ddysgu rhagor am sut beth hwyrach yw dechrau gweithio ym maes y gyfraith neu beirianneg.

Cynhelir rhaglen 2022 – 2024 ar sail gyfunol, sef cynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb ar y cyd â chyfleoedd rhithwir a’r adnoddau ar Sutton Trust Ar-lein.  

Yr hyn y mae'r rhaglen yn ei gynnig

Dros gyfnod o ddwy flynedd academaidd, bydd pob myfyriwr ar raglen Llwybrau yn cael y cyfle i wneud y canlynol:

  • Cymryd rhan mewn gweithdai academaidd
  • Mynd i sgyrsiau a digwyddiadau gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant
  • Ymweld â champws Prifysgol Caerdydd a chael blas ar fywyd prifysgol
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol sy'n astudio'r gyfraith neu beirianneg a gweithio gyda nhw
  • Gwneud cais am leoliad profiad gwaith
  • Cwrdd â phobl newydd o'r un anian â chi a gwneud ffrindiau!
  • Defnyddio adnoddau Ymddiriedolaeth Sutton Ar-lein
  • Mynd i Gynhadledd Breswyl Genedlaethol a chwrdd â disgyblion o bob rhan o'r DU
  • Defnyddio rhwydwaith cyn-fyfyrwyr Sutton Trust.

Sut rydw i'n gwneud cais am y rhaglen?

Gallwch chi gyflwyno cais nawr!

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglenni, y meini prawf o ran bod yn gymwys ac i wneud cais cliciwch yma. Po fwyaf o feini prawf cymhwystra y byddwch chi’n eu bodloni, mwyaf tebygol yw hi y cewch gynnig lle ar y rhaglen.

Bydd y ceisiadau'n cau ddydd Mawrth 1 Tachwedd!

CLICIWCH YMA I WNEUD CAIS
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×