Cymryd Rhan

VLOG POST

Sioe Deithiol Addysg Uwch

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Cyflwyniad

Prosiect ar y cyd â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yw’r Sioe Deithiol Addysg Uwch. Mae amrywiaeth o gyflwyniadau a gweithdai ysbrydoledig i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 9 i 11, yn bennaf mewn ysgolion ledled Cymru.

Mae’r prosiect yn targedu’n bennaf yr ardaloedd hynny lle mae’r cyfraddau dilyniant i addysg uwch yn isel. Mae’n canolbwyntio hefyd ar helpu myfyrwyr i wireddu eu potensial, yn ogystal â rhoi mwy o fanylion am y profiad o fynd i’r brifysgol drwy chwalu camsyniadau cyffredin. Mae’r prosiect yn:

  • gwneud mwy na 170 o gyflwyniadau bob blwyddyn
  • cyrraedd mwy na 20,000 o ddisgyblion
  • darparu wythnosau rhanbarthol yn y gogledd, y canolbarth a’r gorllewin yn ogystal â Chernyw.

Ymhlith ein cyflwyniadau mwyaf poblogaidd y mae:

  • beth yw Addysg Uwch?
  • gwneud y dewisiadau cywir ar gyfer y chweched dosbarth/coleg
  • paratoi ar gyfer TGAU
  • sgiliau astudio ac adolygu
  • bywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd

Cysylltu â ni

Siaradwch â Sera Richards er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y Sioe Deithiol Addysg Uwch:

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×