Cymryd Rhan

CASE STUDY

Trio Sci Cymru

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru sy’n arwain Trio Sci Cymru ac mae'n cael ei chynnal ym mhrifysgol Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor.

Yn ystod y tair blynedd nesaf bydd y tîm yn gweithio gyda disgyblion cam allweddol 3, gan gynnig y cyfle i ymuno â 3 rhaglen gyfoethogi wahanol sef:

Gwenyn yr Apothecari

Yn sgîl y prosiect hwn, bydd disgyblion yn dysgu rhagor am brosiect Pharmabees sydd wedi ennill nifer o wobrau. Byddan nhw’n dysgu am bwysigrwydd gwenyn a pheillwyr eraill, nodweddion meddyginiaethol mêl a'i botensial i drin arch-fygiau mewn ysbytai sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau. 

Bydd disgyblion ym Mlwyddyn 8 yn mynd yn 'dditectifs mêl', gan helpu fferyllwyr i adnabod y planhigion hynny sy'n gyfrifol am weithgarwch gwrthfacterol mêl y Brifysgol. Yn ystod Blwyddyn 9, byddan nhw’n ynysu’r cyfansoddion gwrthfacterol sydd yn y planhigion. Yn sgîl y gweithgareddau hyn bydd y myfyrwyr yn dechrau gwerthfawrogi'r broses o ddarganfod cyffuriau yn ogystal â'r wyddoniaeth sy'n sail i feddyginiaeth.

Cemeg yn y trydydd dimensiwn

Bydd y prosiect hwn yn defnyddio sinema 3D symudol i roi’r cyfle i'r disgyblion gael cipolwg ar amrywiaeth o systemau cemegol. Bydd y gweithdai yn cyfuno cemeg gyfrifiadurol â thaflunio 3D i ddod â chemeg yn fyw ar y lefel atomig.

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut mae nodweddion deunyddiau bob dydd yn ymwneud â’r strwythur atomig. Bydd y gweithdai yn seiliedig ar themâu'r amgylchedd, plastigau a darganfod cyffuriau. Byddan nhw hefyd yn cynnwys proffiliau gyrfaol pobl sydd wedi astudio'r pwnc.

Erbyn diwedd y rhaglen, bydd y myfyrwyr yn dylunio eu harbrofion cemeg gyfrifiadurol eu hunain ac yn dadansoddi’r data a ddaeth i law drwy broses o efelychu uwch-gyfrifiadurol.

 

UniverseLab

Mae'r prosiect hwn yn defnyddio gofod i ennyn diddordeb myfyrwyr mewn gwyddoniaeth drwy gyfuniad o sioeau 3D, realiti rhithwir ac estynedig, telesgopau robotig a gweithdai ymarferol.

Wrth astudio'r bydysawd o'u hystafelloedd dosbarth, bydd y disgyblion yn gweld sut mae gofodwyr yn byw ac yn gweithio yn yr Orsaf Ofod Ryngwladol, ac yn cynllunio teithiau darganfod y dyfodol i Blaned Mawrth. Bydd Telesgopau Faulkes, sy'n cael eu rheoli o bell, yn tynnu lluniau o blanedau, sêr a galaethau, a bydd y disgyblion yn monitro’r rhain yn ystod y tair blynedd nesaf.

Yn y gweithdai bydd y disgyblion yn astudio ceudyllau, meteoritau a ffosiliau, ac yn dysgu am ddifodiant llwyr y deinosoriaid, tra byddan nhw hefyd yn sganio'r wybren i chwilio am asteroidau, comedau ac uwchnofâu newydd.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×