Canolbwynt Myfyrwyr

PODCAST

Pennod 1: Y brifysgol, awtistiaeth a ti

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Am y podlediad

Mae prifysgol yn gallu bod yn arbennig o heriol i fyfyrwyr awtistig. Mae staff allgymorth ym Mhrifysgol Caerdydd, Scott a Freya, yn rhoi cipolwg a chyngor ar yr hyn sy’n bwysig am ymchwilio, gwneud cais i'r brifysgol yn ogystal ag astudio yno.

Pennod 1

Croeso i'r Brifysgol, Awtistiaeth a Chi! Mae Scott a Freya yn crynhoi’r hyn sy’n digwydd yn y brifysgol yn ymarferol. Mae hyn yn cynnwys trafod gwahanol elfennau o fywyd prifysgol, y mathau o gyrsiau sydd yn ogystal â chwrdd â phobl newydd. Mae’r myfyrwyr cyfredol Kyle a Zoe yn ymuno â nhw.

Dolenni defnyddiol:

https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/widening-participation

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×