Canolbwynt Myfyrwyr

PODCAST

Pennod 2: Y brifysgol, awtistiaeth a ti

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Am y podlediad

Mae prifysgol yn gallu bod yn arbennig o heriol i fyfyrwyr awtistig. Mae staff allgymorth ym Mhrifysgol Caerdydd, Scott a Freya, yn rhoi cipolwg a chyngor ar yr hyn sy’n bwysig am ymchwilio, gwneud cais i'r brifysgol yn ogystal ag astudio yno.

Am y bennod

Pa gymwysterau sy'n bwysig o ran gwneud cais i’r brifysgol? A ddylech chi fynd yn syth i’r brifysgol ar ôl y chweched dosbarth/coleg neu beidio? Mae Scott a Freya yn trafod graddau a gofynion y cyrsiau yn ogystal â’r hyn sy'n digwydd os ydych chi'n cael trafferth gyda gwaith ysgol.

Dolenni defnyddiol:

I weld enghreifftiau o'r hyn a astudiodd pobl eraill sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd penodol ewch i: https://www.whatuni.com/degrees/courses/ Course search https://digital.ucas.com/search

Enghraifft o’r gofynion mynediad a gwybodaeth am gyrsiau Prifysgol Caerdydd https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/courses/2022/geology-bsc

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×