Canolbwynt Myfyrwyr

PODCAST

Pennod 3: Y brifysgol, awtistiaeth a ti

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Am y podlediad

Mae prifysgol yn gallu bod yn arbennig o heriol i fyfyrwyr awtistig. Mae staff allgymorth ym Mhrifysgol Caerdydd, Scott a Freya, yn rhoi cipolwg a chyngor ar yr hyn sy’n bwysig am ymchwilio, gwneud cais i'r brifysgol yn ogystal ag astudio yno.

Am y bennod

Yn y bennod hon, mae Scott a Freya yn siarad am sut mae gwneud cais i'r brifysgol drwy UCAS ac yn rhoi rhai awgrymiadau defnyddiol iawn. Mae hyn yn cynnwys trafod y rhannau allweddol yn y broses o wneud cais i UCAS, gan ganolbwyntio ar y Datganiad Personol. Maen nhw hefyd yn ateb y cwestiwn a ddylech chi gyfeirio at anabledd, megis awtistiaeth, yn rhan o’ch cais.

 

 Dolenni Defnyddiol: 

UCAS

https://www.ucas.com 

https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/individual-needs/disabled-students/support-disabled-students-frequently-asked-questions

Datganiadau Personol

https://causeway.education/howto https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/applying/personal-statement

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×