Canolbwynt Myfyrwyr

PODCAST

Pennod 4: Y brifysgol, awtistiaeth a ti

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Am y podlediad

Gall prifysgol gyflwyno heriau unigryw i fyfyrwyr awtistig. Mae staff allgymorth ym Mhrifysgol Caerdydd, Scott a Freya, yn cynnig mewnwelediad a chyngor ar rannau allweddol ymchwilio, cymhwyso a mynychu'r brifysgol.

Pennod 4

Sut gall prifysgolion (a chyllid myfyrwyr) eich cefnogi chi? Mae Scott a Freya yn siarad trwy'r Lwfans Myfyrwyr Anabl, bwrsariaethau a sut mae cyllid myfyrwyr yn gweithio. Er y gall y systemau hyn fod yn anodd eu llywio, gallant eich helpu yn y brifysgol mewn gwirionedd!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×