Canolbwynt Myfyrwyr

PODCAST

Pennod 5: Y brifysgol, awtistiaeth a ti

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Am y podlediad

Gall prifysgol gyflwyno heriau unigryw i fyfyrwyr awtistig. Mae staff allgymorth ym Mhrifysgol Caerdydd, Scott a Freya, yn cynnig mewnwelediad a chyngor ar rannau allweddol ymchwilio, cymhwyso a mynychu'r brifysgol.

Pennod 5

Gallwch ddewis symud i ffwrdd i'r brifysgol neu aros gartref - neu wneud y ddau! Mae Scott, Freya a nifer o'n Llysgenhadon Myfyrwyr yn trafod paratoi ar gyfer y brifysgol, eich diwrnod cyntaf a'ch awgrymiadau gorau ar gyfer dechrau'r brifysgol.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×